O nás: 

Divadlo RAMAGU je umelecký kolektív mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pôsobiť na poli umenia v oblasti Pienin a Zamaguria. Prioritne sa venujeme divadelnej tvorbe a tlači, keďže sme producentom regionálneho mesačníka Zamagurské noviny. Ponúkame však aj reklamné a audiovizuálne služby. Ako divadelníci prinášame každý rok nové divadelné inscenácie, ktoré podliehajú hodoteniam odbornej poroty na postupových prehliadkách, ktoré pravidelne navštevujeme. Mimoriadne nás teší niekoľko úspechov na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni, ktoré nás zaväzujú k tvorbe, ktorá splňa aj náročnejšie kritéria kvalitného neprofesionálneho divadla. RAMAGU je aktívne aj na kultúrno-spoločenskej úrovni ako organizátor mnohých kultúrnych podujatí.

Jadro kolektívu: 

Mgr. art. Lukáš Marhefka – predseda občianského združenia, aktívny ako producent, herec, autor, či spoluautor niektorých autorských diel

Mgr. Ján Gemza – podpredseda pre oblasť tlače, aktívny ako dvorný fotograf a grafik

Mgr. Lívia Dermová – predpredsedníčka pre oblasť divadla, aktívna ako herečka, autorka, či spoluautorka niektorých autorských diel

Mgr. Simona Marhefková – aktívna ako herečka a garderobierka

Zdenko Dudžák – aktívny ako herec a technik

Ing. Marián Marhefka – manažment, účtovníctvo a administratíva