Zamagurie a jeho verejný život môžete podporiť darovaním 2% z dane na rozvoj činnosti Divadla RAMAGU. Od roku 2009 pôsobíme v Zamagurí na poli divadla, tlače, audiovizuálneho umenia a verejného života. Tento rok sa po prvýkrát uchádzame o 2% z Vašich daní. 2% z dane nám napomôžu i naďalej pracovať pre Zamagurie, rozvíjať kultúru a budovať nové možnosti spoločenského a kultúrneho života v Zamagurí. Vaše rozhodnutie pomôcť RAMAGU nám vytvára ďalšiu cestu ako napredovať a slobodne tvoriť.


Ak viete ako na to, stačí Vám toto tlačivo: AKO NA TO AK STE ZAMESTNANEC?


Je to jednoduché!


1. Stačí ak do 15. 2. 2017 požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Do tlačiva, ktoré nájdete nižšie stačí vyplniť svoje údaje a uvediete aj sumu 2% z Vašej dane. Výpočet zvládnete sami, alebo Vám pomôže kolega, či zamestnávateľ. Naše údaje sme vyplnili za Vás.
3. Najneskôr do 30. apríla 2017 doručte formulár daňovému úradu v mieste vášho bydliska (podľa okresu napr. Kežmarok, Stará Ľubovňa… )


http://ramagu.sk/wp-content/uploads/2_percenta_RAMAGU.pdf

AKO NA TO AK STE SZČO, ČI PRÁVNICKÁ OSOBA?

http://ramagu.sk/wp-content/uploads/2_percenta_RAMAGU.pdf

V tlačive Vášho daňového priznania je už kolónka pre darovanie 2% prítomná, takže stačí správne vyplniť Vaše i naše údaje. Informácie potrebné z našej strany nájdete v dokumente nižšie:

2% pre RAMAGU