Čo je nové v Ramagu?

V septembri sme odohrali štyri divadelné predstavenia a to „O Jankovi a Marienke“ v Kežmarku a na Základnej škole v Haligovciach  a predstavenia „Goralské rozprávky“ a „Guroľské pošodky“ v rámci podujatia Goral na gory v Starom Smokovci.

Status občianskeho združenia získalo Divadlo RAMAGU 2. septembra 2011, funguje však už od roku 2009. Ako občianske združenie sme teda v septembri oslávili svoje šieste narodeniny.

16. septembra sa oženil náš kamarát a herec, Zdenko Dudžák. Do našej RAMAGU rodiny sme tak oficiálne privítali jeho manželku, Ľudku rod. Mašlonkovú z Reľova.

zdenko