Pýtali sme sa vás, ako prežívate pôst

Pýtali sme sa vás, ako prežívate pôst

Ide o tak trošku zvláštne obdobie, ktoré by z kresťanského hľadiska malo znamenať silnejšie vstúpenie do svedomia a viac zmyslu pre záležitosti duchovného života. Často sa práve s pôstom spája najmä vyhýbanie sa bujarej zábave. Predsavzatí a zmien životného rytmu v tomto období býva viac a Zamagurie sa všeobecne považuje za bohabojnú oblasť a tak sme sa prieskumom pozreli na to, ako pôst vnímajú Zamagurčania. Našou vzorkou bolo 51 ľudí, z toho 18 mužov a 33 žien vo veku od 18 – 55 rokov.

60% ľudí spája pôst s duchovným prežívaním

Nadpolovičná väčšina ľudí Zamaguria tvrdí, že pôst prežíva s dôrazom na duchovný rozmer človeka. Ide o vzácne číslo, keďže demograficky sa s týmto presvedčením stretávame najmä u staršieho obyvateľstva. Produktívni dospelí ľudia v Zamagurí však stále vo väčšine uvádzajú odpovede, ktoré hovoria o čase pre zamyslenie, spomalení a o nájdení času pre prípravu na oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Našli sa však aj úprimné a priame odpovede, ktoré popisovali skôr zanikajúcu úlohu pôstu v spoločnosti. Jednou z odpovedí bola napríklad táto: „Úprimne, nepripisujem pôstu asi žiaden zmysel. Dnes to už tak v tomto uponáhľanom svete tak nevnímame. Malo by to byť inak, ale nebudem písať bájky, keď to tak v praxi nežijeme.“

Väčšia účasť v kostole 

Takmer polovica z opýtaných (47,1%) jednoznačne tvrdí, že počas pôstneho obdobia častejšie navštevuje bohoslužby. Malá nadpolovičná väčšina nezvyšuje svoju intenzitu návštevy kostolov. Ide teda o ľudí, ktorí buď kostol navštevujú rovnako často, ako v bežnom cezročnom období a zároveň ide o ľudí, ktorí bohoslužby nenavštevujú. Zistením teda ostáva fakt, že pôstne obdobie je impulzom pre takmer polovicu opýtaných k tomu, aby vyhľadali viac bohoslužieb.

Drvivá väčšina postí

Až 80% z našich respondentov zakliklo položku hovoriacu o tom, že sa počas pôstu niečoho zriekajú. Najčastejšie ide o diskotéky, mäsité pokrmy, sladkosti a alkohol. Našli sa aj takí, ktorí si odoprú fajčenie, internet, či počítač. Aké predsavzatia ste si pre tento rok dali vy?

9,8% ľudí robí niečo navyše

Skúmali sme nielen to, čo si odopierate, ale aj to, čo hodláte urobiť navyše. Len desatina z vás si okrem odopierania dala aj povinnosť navyše. Ide prevažne o viac dobrých skutkov, prechádzky, čítanie, vnútornú očistu či návštevu pobožností krížových ciest.

Čo si myslíte o trávení voľného času?

V tejto kolónke ste mohli napísať svoj názor o zábave a iných aktivitách v pôste. Citujeme niektoré z nich: „Nemyslím, si, že ak ide niekto do divadla alebo do kina, že robí niečo zlé. Avšak od mala som bola vedená k tomu, že počas pôstu nie je dobré zúčastňovať sa diskoték alebo koncertov. Je to čas, kedy by sme mali aj my priniesť istú obetu a zriecť sa niektorých vecí, ktoré máme radi. Ale posedieť si s priateľmi večer, či pozrieť dobrý film, divadlo, na tom nie je nič zlé.“ Ďalší respondent uvádza, že v žiadnom prípade neodsudzuje  zábavy počas tohto obdobia. Ďalšie odpovede sú jednoznačné: „Viac sa modliť a menej zabávať“ či „Zábavy? Určite nie!“

sim, lum