RAMAGU, o. z.

SNP 30/59, 061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 42232473, DIČ: 2023 5301 90 

Bankové spojenie IBAN: SK40 6500 0000 0000 2032 4141 


KONTAKTY:

REZERVÁCIE: +421 903 647 089 – Ing. Marián Marhefka (ekonomika a administratíva)


divadlo.ramagu@gmail.com

zamagurske.noviny@gmail.com

+421 903 991 075 – Mgr. art. Lukáš Marhefka (štatutár)

+421 903 647 089 – Ing. Marián Marhefka (ekonomika a administratíva)

+421 902 257 650 – Mgr. Ján Gemza (grafika, dizajn Zamagurských novín)


RITRO_PNG

Hlavný sponzor RAMAGU, o. z. 

logo_FPU

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.