Program podujatí a predstavení na najbližšie obdobie

September

3. 9. 2017, 14:00 – Obec LECHNICA, 14:00: animačné popoludnie pre deti

10. 9. 2017 – Mesto KEŽMAROK, 13:00 – O Jankovi a Marienke

21. 9. 2017 – Obec HALIGOVCE, 11:25 – O Jankovi a Marienke

30. 9. 2017 – Mesto STARÝ SMOKOVEC, 10:30 Goralské rozprávky, 11:30 Guroľské pošodky

Október

8. 10. 2017 – Obec ŠARIŠSKÉ ČIERNE, 16:00 – Goralské rozprávky

27.- 28. 10. 2017 – NESTVILLE- Strašidelné prehliadky