RAMAGU ATELIÉR – priestor pre kultúru a spoločenský život  v regióne. Otvorenie pripravujeme na október 2017.