Pozitívne výsledky štatistiky – viac peňazí a mierny nárast obyvateľov

Minulý rok sme vás v demografickej štatistike informovali o tom, že Zamaguriu od roku 2013 do roku 2016 neustále klesal počet obyvateľov. Klesajúci trend môžeme zodpovedne konštatovať len v tomto časovom horizonte, pretože Zamagurské noviny disponujú vlastnou celkovou štatistikou počnúc rokom 2013. 1. 1. 2017, teda pred rokom, sme však prvýkrát zaznamenali nárast oproti minulému roku a tak sme mohli konštatovať zastavenie trendu klesajúcej populácie tohto mikroregiónu. S potešením môžeme aj tento rok potvrdiť, síce veľmi nepatrný, no potešujúci nárast, ktorý síce neoslní, no optimisticky znamená, že Zamagurie štatisticky nevymiera. Minulý rok nás bolo k prvému dňu roku 2017 dokopy v sedemnástich obciach, počnúc Reľovom a končiac Veľkým Lipníkom – 8367. Dnes môžeme radostne konštatovať nielen udržanie počtu obyvateľov, ale aj veľmi mierny nárast na aktuálne číslo 8371. Dva roky po sebe teda neklesáme a tomu vďačíme aj stabilizácii pôrodnosti, ktorá sa oproti roku 2016 (98 narodených) zodvihla za uplynulý rok na 103 narodených. Aj úmrtia v Zamagurí zaznamenali pokles z 98 na 94. Prihlásenia k pobytu sú zhodné so štatistikou z minulého roku a aj za uplynulých 12 mesiacov sme zaznamenali totožný počet prihlásení do obcí Zamaguria. Zaujímavosťou je, že v roku 2016 sa z pobytu odhlásilo až 140 obyvateľov, kým tento rok ide o číslo 119.

Zmena medzi najmenšími a „boj o druhú priečku“

Po rokoch sa udiala veľmi zaujímavá zmena na posledných priečkach z hľadiska počtu obyvateľov. Kým niekedy sme medzi najmenších k Havke radili Majere, či Zálesie, práve tieto dve obce (najmä Majere) ukázali nárast, či stabilizáciu počtu obyvateľov, kým Jezersko sa z roka na rok prepracovalo na druhú najmenšiu dedinku Zamaguria. Po Havke je teda druhou najmenšou obcou práve Jezersko. Aj na vrchole tabuľky sa dejú zmeny. Druhý Veľký Lipník zaznamenáva paušálny ročný pokles, kým Spišské Hanušovce pokračujúc v trende prírastku sa môžu stať už o rok v celkovej štatistike treťou najväčšou obcou Zamaguria. Matiašovce totiž klesli za rok o dvoch obyvateľov, kým Hanušovce narástli o celú jedenástku. V tomto prípade iste zohralo rolu aj vysporiadanie katastrálnych náležitostí medzi Jezerskom a Hanušovcami, no pri pohľade na pôrodnosť sú Hanušovce na treťom mieste ak prerátavame počet narodených detí na obyvateľa obce.

Viac ako tretina narodených pripadá na Spišskú Starú Ves

Spišská Stará Ves tvorí 27% obyvateľstva Zamaguria a v počte narodených 103 za celé Zamagurie zastupuje svoje miesto v pomere 35% celkového podielu. Pozitívne je, že tak mierne drží svoju úlohu lídra v tejto oblasti. Jediné mesto Zamaguria však posilnilo aj v otázke prisťahovania. Kým minulý rok strácalo v tejto štatistike 16 ľudí (rozdiel medzi prisťahovanými a odsťahovanými) tento rok si polepšilo o 9 obyvateľov. Žije tu tak k 1. 1. 2018 o 28 obyvateľov viac ako pred rokom.

Nárast rozpočtov

Obce Zamaguria predpokladajú celkové príjmy v hodnote 6 414 258 €, čo je o 663-tisíc eur viac ako v minulom roku. Výrazne viac príjmov si sľubuje Spišská Stará Ves, ktorá narozpočtovala takmer o 400-tisíc viac ako vlani. O 100-tisíc viac ráta aj rozpočet Veľkého Lipníka či Spišských Hanušoviec a rovnako Matiašovce prirátali o 85-tisíc navyše. Červený Kláštor hlási takmer o 200-tisíc menej financií.