MUDr. Ján Niemiec – nová tvár zdravotníctva v Zamagurí

Dlhoročnú prax po pediatričke, MUDr. Dáši Kostkovej, pred časom prebral mladý zanietený lekár, rodák z Novej Ľubovne, MUDr. Ján Niemiec. Už v prvých dňoch sme si všimli jeho aktivity smerom k pacientom a rozhodli sme sa s ním skontaktovať a predstaviť ho vám, našim čitateľom. Viac v nasledujúcich riadkoch…

Pán doktor, v úvode článku by sme Vás radi našim čitateľom predstavili…Skúste nám teda na úvod zhrnúť čo-to o sebe.

Moje meno je MUDr. Ján Niemiec, pochádzam z Novej Ľubovne, t.č. trvalé bydlisko – Haligovce. V roku 2006 som ukončil stredoškolské vzdelanie s maturitou na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, v roku 2012  som úspešne absolvoval vysokoškolské vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – odbor všeobecné lekárstvo. V roku 2017 som získal špecializáciu v odbore pediatria.

Aká bola Vaša kariérna cesta, kým ste prišli do ambulancie v Spišskej Starej Vsi?

Po skončení štúdia medicíny som sa zamestnal na detskom oddelení v Ľubovnianskej nemocnici v Starej Ľubovni ako sekundárny lekár. V práci som bol zaradený striedavo na úseku väčších detí, batoliat a dojčiat, taktiež na novorodeneckom úseku, kde som mal možnosť okrem starostlivosti o fyziologických novorodencov sa podieľať na stabilizácii patologického novorodenca. Počas pôsobenia na oddelení som sa zaradil do atestačného programu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V rámci toho som absolvoval niekoľko povinných cirkulácií vo fakultných nemocniciach v Košiciach a Bratislave. Pôsobil som na detskom anesteziologickom, onkologickom, infekčnom oddelení, otorinolaryngologickej ambulancii a ďalších. Aj vďaka týmto pobytom a práci na oddelení v Ľubovnianskej nemocnici som nadobudol teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré môžem využívať vo svojej odbornej praxi naďalej.

Prečo a za akých okolností ste sa rozhodli prísť pôsobiť do Spišskej Starej Vsi?

Tak ako väčšina lekárov má túžbu v budúcnosti pôsobiť vo svojej ambulancii, tak aj vo mne dozrelo rozhodnutie posunúť sa niekam inam a odísť z nemocnice a práve ambulancia v Spišskej Starej Vsi je v blízkom okolí môjho terajšieho bydliska, preto som oslovil pani doktorku MUDr. Kostkovú a dohodli sme sa.

Všimla som si, že ste aktívny aj na facebook-u, prostredníctvom ktorého rodičom svojich pacientov sprostredkúvate informácie a oznamy. Aké novinky ste ešte zaviedli, prípadne aké zmeny plánujete do budúcna zrealizovať?

Áno, facebooková stránka má predovšetkým informatívny charakter, keďže niektorí pacienti majú desiatky kilometrov do ambulancie, a takto sa môžu dozvedieť aj o prípadnom nečakanom zástupe poskytovania zdravotnej starostlivosti inou detskou ambulanciou. Pre svojich pacientov som umožnil prostredníctvom e-mailu – detiadorastssv@gmail.com vybavenie požiadaviek (lekárske potvrdenia, recepty, výmenné lístky). V blízkej budúcnosti plánujem zakúpenie otoskopu pre diagnostiku zápalov stredného ucha, čo je častou diagnózou v najmladšom detskom veku, a tým ušetriť pacientov a rodičov návštevy u špecialistov. Pre viac času a pohody pacienta, uvažujem o zakúpení e-časenky. Tiež výmenu terajšieho CRP prístroja za nový, ktorý okrem CRP vyšetrí aj chudokrvnosť pacienta z jednej vzorky krvi. Pacientom s opakovanými ochoreniami dýchacích ciest by som chcel umožniť aplikáciu liečív pomocou inhalátora priamo v ambulancii.

Ako ste spokojný so stavom budovy zdravotného strediska a teda aj priestorov ambulancie, v ktorej máte svoju prax?

Pravdupovediac, celkový vzhľad budovy má mrzí. Myslím, že predovšetkým pacienti, ale aj my, zdravotnícky personál, si zaslúžime krajšie a modernejšie priestory. Dopočul som sa, že sa chystá prestavba zdravotníckeho zariadenia, a to ma veľmi teší. Kým sa to uskutoční, pokúsim sa priestory ambulancie zútulniť z vlastných prostriedkov. Chcem poskytovať zdravotnú starostlivosť v príjemnom prostredí.

Ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých môže vykonávať do dňa dovŕšenia 28 rokov veku aj lekár pre deti a dorast. (Aj ja sama som bola do svojich 25 rokov u pani Dr. Kostkovej). Aký máte na to názor?

Pozitívum vidím v tom, že detský lekár pozná pacienta od narodenia a vníma všetky ochorenia, ktorými si prešiel v útlom detskom veku, počas školských čias a v počiatkoch dospelosti. Podľa mňa niekoľkoročná starostlivosť vedie k vybudovaniu vzájomnej dôvery medzi pacientom a lekárom aj v dospelosti. Avšak, sú pacienti, ktorí po dosiahnutí veku dospelosti preferujú starostlivosť lekárov pre dospelých. Čiže je to voľba pacienta.

Na facebookovej stránke uvádzate, že prvú preventívnu prehliadku novorodenca vykonávate po súhlase rodičov doma. Prečo ste sa tak rozhodol? Ide o štandard alebo nadštandard v poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Návšteva novorodenca v jeho domove má svoje účely. Úlohou pediatra je zhodnotenie zdravotného stavu novorodenca, poučiť rodičov o systéme zdravotného poistenia, určiť termín preventívneho vyšetrenia koncom 1. mesiaca života, ako aj posúdenie sociálnych podmienok, do ktorých sa dieťa narodilo. Zatiaľ sa stretávam s pozitívnymi reakciami a pre mňa je to možnosť spoznávania Zamaguria.

V súčasnom svete je mnoho teórií o vyhýbaní sa očkovaniu, či výsostné biostravovanie, či mnoho ďalších teórií k dosiahnutiu ideálneho zdravotného stavu. Vnímate tieto prúdy? Ako sa k nim staviate a čo považujete za správne?

V súčasnosti sa vedie veľa diskusií ohľadom potreby očkovania, médiá sú plné protiočkovacích kampaní, ktoré ovplyvňujú rodičov a to vedie k poklesu zaočkovanosti k 95 %, čo je hranica, pri ktorej reálne hrozí vznik epidémie. V Deklarácii práv dieťaťa je aj ochrana pred infekčnými ochoreniami a táto ochrana je vykonávaná očkovaním, a teda, ak rodič odmietne dať zaočkovať, vystavuje riziku ochorenia vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti so zníženou imunitou.

Ako sa cítite v Spišskej Starej Vsi? Ako vnímate tunajšie pomery a ľudí, ktorí žijú v Zamagurí?

Cítim sa tu dobre. Počas môjho krátkeho pôsobenia sa každodenne stretávam s milým a vítavým prístupom ľudí.

Aké sú Vaše ordinačné hodiny, akým spôsobom a kedy Vás môžu mimo nich rodičia i pacienti kontaktovať?

Ordinačné hodiny sú uvedené v priestoroch ambulancie a na internetovej stránke. Ako kontakt slúži naďalej mobilné číslo a vyššie uvedený mail.

sim