RAMAGU ATELIÉR v Spišskej Starej Vsi navštívil Juraj Jakubisko a Deana Jakubisková

Nezávislé kultúrne centrum, RAMAGU ATELIÉR, ktoré od začiatku minulého roka prevádzkuje občianske združenie RAMAGU, o. z., privítalo v piatok večer, 25. 10. 2019 najslávnejšieho slovenského režiséra všetkých čias, Juraja Jakubiska, spolu s jeho manželkou, herečkou a producentkou Deanou Jakubiskovou. Malé mestečko, Spišskú Starú Ves, teda od vzniku RAMAGU ATELIÉRU navštevujú veľmi zaujímavé osobnosti kultúrneho i spoločenského života.

Manželia Jakubiskovci prijali pozvanie Lukáša Marhefka, principála kultúrneho centra, v júni tohto roka. Krátko pred letom sa totiž v okolí Levoče a Spišskej Novej Vsi nakrútili posledné zábery pripravovaného filmu Perinbaba, ktorý má uzrieť svetlo sveta na jar budúceho roka. Keďže Marhefka pracoval na filme ako pomocný režisér a neskôr ako vedúci výroby, manželia Jakubiskovci pozvanie prijali a posledný piatok októbra bol pre Zamagurie sviatkom.

Dramaturgicky išlo o literárno-diskusný večer, počas ktorého mali diváci možnosť spoznať knižné dielo Perinbaba, porozprávať sa s producentkou i samotným slávnym režisérom a na koniec prebehla autogramiáda a predaj novej knihy z pera Juraja Jakubiska. Diskusia prebiehala veľmi vrúcne a uvoľnene. Kultúrne centrum sa tešilo hojnej účasti a skvelej nálade Jakubiskovcov, ktorí sa publiku venovali namiesto plánovaných 60 minút, takmer dve a pol hodiny. O čosi neskôr, po oficiálnej časti, si režisér i producentka prisadli k hosťom RAMAGU ATELIÉRU a ďalej obohacovali večernú spoločnosť svojimi zážitkami i skúsenosťami z filmovej produkcie, či z umeleckých kruhov. Veľmi príjemný večer končil až počas skorých ranných hodín a publikum si teda užilo prítomnosť vzácnych hostí plnými dúškami.

Samotný Juraj Jakubisko na otázku pôvodu osobitosti svojej tvorby reagoval pripomenutím si svojho detstva a mladosti. Vysvetlil, že jeho tvorba, hravosť, magickosť a surrealistický pohľad na svet okolo nás, pramení z udalostí, zvykov a tradícií, ktorých svedkom sa stal ešte za čias života na východnom Slovensku, v Kojšove a Košiciach. Jeho mimoriadna vnímavosť voči vonkajším podnetom v snúbení s hravou mysľou, mu tak na základe zážitkov z rodnej hrudy dodnes napomáha pridávať svojím filmom zásadný „jakubiskovský“ rukopis, ktorého obdobu by ste v podmienkach tuzemskej kinematografie hľadali márne. Producentka jeho filmov a zároveň jeho manželka, Deana Jakubisková vysvetlila, že zažité skutočnosti v našich životoch, životné skúsenosti, škála pocitov a individuálna esencia prežívania tohto sveta, dáva každému z nás možnosť vyjadrovať svoje videnie reality v absolútnej originalite. Podľa nej u tvorcu záleží na tom, akú tenkú hranicu má medzi prežívaním a schopnosťou dokonale vyjadrovať svoje dojmy osobitým spôsobom. Na záver konštatuje, že práve u Juraja Jakubiska sa táto hranica akoby úplne strácala, čím vysvetľuje jeho mimoriadny prístup k filmovým dielam.

Obaja filmári, hoci roky žijú v Prahe, vysvetlili svoj vrúcny vzťah k tunajšiemu prostrediu, čoho dôkazom je aj vyhľadávanie lokácií na ďalší filmový projekt, ktoré pred časom prebehlo aj v samotnom Zamagurí. Absolútnym bonusom bola ukážka z pripravovaného filmu Perinbaba a dva svety. Tak sa totiž nový film bude volať. Prezradil to samotný režisér. V štádiu vývoja filmu i samotnej produkcie nieslo pripravované dielo pracovný názov Perinbaba 2 alebo Sedemnohý Lukáš. Hostia RAMAGU ATELIÉRU videli absolútne originálny materiál. Išlo o veľkorysé jedenásťminútové prezentačné video, ktoré bolo doposiaľ ponúknuté verejnosti len na svetovo rešpektovanom filmovom festivale v Karlových Varoch a v piatok večer pre hostí kultúrneho centra v Spišskej Starej Vsi. Príbeh o Lukášovi, synovi Alžbetky a Jakuba, bude iný. Na ohlas verejnosti je zvedavý aj samotný autor. Na otázku, či očakáva, že nová Perinbaba naplní očakávania, verejnosti odpovedal, že sám nevie, aká odozva diváka ho bude čakať. Jedno je však isté, po ukážke, ktorú sme mali možnosť vidieť v piatok večer, môžeme konštatovať, že hravosť, magickosť a originalita svetovo uznávaného režiséra bude vo filme opäť prítomná.

Piatok večer bol pre región určite jedným z nezabudnuteľných dní. 81-ročný režisér bol plný humoru, krásnych myšlienok a v skvelej kondícii. Spolu s manželkou potešili divákov mnohými príhodami, skúsenosťami a názormi, ktoré rozhodne obohatili zúčastnené publikum. RAMAGU ATELIÉR v Spišskej Starej Vsi si tak na svoje konto zaujímavých osobností zapísal jedného z najväčších umelcov Československa a svojou stálou ponukou komorných podujatí vážne konkuruje aj okresným mestám regiónu. Večer s Jurajom Jakubiskom je toho dôkazom.

Redakcia Podtatranských novín