Matiašovce a Spišské Hanušovce sa dohodli na spolupráci

27. novembra 2019 sa uskutočnilo historicky prvé pracovné stretnutie obcí Matiašovce a Spišské Hanušovce za účelom rokovania k návrhom postupov riešenia odkanalizovania oboch obcí na základe výzvy z enviromentálneho fondu na výstavbu vodovodov a kanalizácií. Rozhodnutie spolupracovať vyplynulo z podmienok výzvy, v rámci ktorej budú v prvom rade podporené aglomerácie obcí. Ako je uvedené v zápisnici z tohto stretnutia, prioritné je v súčasnosti „geodetické zameranie obidvoch obcí, vypracovanie projektovej dokumentácie, konzultácie, či sa projekt vytvorí ako jeden celok alebo sa vytvoria dva samostatné projekty pre jednotlivé obce a ako sa má vykonať verejné obstarávanie. Následne je k vydaniu stavebného povolenia vodnej stavby potrebné územné rozhodnutie, ktorému predchádza zmluvný vzťah s majiteľmi pozemkov, ktorých pozemky by boli touto výstavbou zasiahnuté.“ Matiašovce a Spišské Hanušovce sa teda dohodli na podaní žiadosti, a taktiež, v prípade zamietnutia tejto žiadosti, na pokračovaní v prípravných prácach a úkonoch, a podaní žiadosti v rámci iných výziev. Ide tak o prvý spoločný projekt týchto susedných obcí Zamaguria.