NOVOROČNÁ ŠTATISTIKA – POČET OBYVATEĽOV STÁLE KLESÁ

V januári 2018 malo Zamagurie 8371 obyvateľov. V januári 2019 to bolo 8349. Tento rok nás je 8305. Počet narodených detí klesá a počet odhlásení z trvalého pobytu je stále nelichotivý. Kým v roku 2017 sa narodilo 103 detí, rok na to 95 detí, posledný rok je prírastok novorodencov v Zamagurí opäť menší. V sedemnástich obciach Zamaguria sa narodilo iba 93 detí. Počet odhlásení z trvalého pobytu je o čosi nižší, ako v minulom roku, no aj tak je stále v podstatnej miere prítomný. Iba štyri obce Zamaguria štatisticky preukazujú pravidelný rast. Síce nie markantný, ale za posledné tri roky zaznamenali každoročný nárast obyvateľstva. Ide o Matiašovce, Veľkú Lesnú, Majere a Havku. Tieto čísla sú v značnej miere ovplyvnené možnosťami výstavby. Celkový „rozpočet Zamaguria“ sa opäť zvýšil. Každoročne stúpa asi o milión eur. Tento rok sa v Zamagurí počíta celkovo so sumou 8,3 milióna eur, čo je v prepočte približne 1000€ na každého človeka s trvalým pobytom v Zamagurí.